Wat is case management?

Panta Rhei Zorg maken onderscheid tussen het makelaars model en het individuele model. Het makelaarsmodel is vooral bedoeld clienten toegang te verschaffen tot die vormen van hulpverlening waar hij/zij behoefte aan heeft. De case manager functioneert als bemiddelaar tussen client en zorg instelling. Bij het individuele model is de case manager degene die het dagelijks contact onderhoud met de client.
Het grote voordeel van case management is dat de client niet iedere keer weer zijn of haar verhaal hoeft te vertellen aan weer een hulpverlener.

Wat doet de case manager:

 • Wensen van de client in kaart brengen op verschillende leefgebieden
 • Case planning
 • Overdracht aan hulp- en dienstverleners
 • Belangenbehartiging
 • Direct werken met de client
 • Ontwikkelen van hulpbronnen
 • Monitoring
Case management is voor iedereen die op de één of andere manier met meerdere hulpverleningsinstellingen te maken heeft. Bijvoorbeeld mensen met:
 • Een verstandelijke beperking
 • Psychiatrische ziektebeelden
 • Psycho-sociale problemen
 • Verslavingen
 • Cognitieve achteruitgang
 • Dementie

Neem contact met mij op

 

Verstuur